Slučaj 17
Umesto pokretnih, neugodnih i nefunkcionalnih proteza, sa implantatima se dobije fiksni
rad sa punom estetikom i funkcijom (kao kod prirodnih zuba)